عروسک پاندا

DSC0355555

راستش باید بگم بافت این پاندا یه کم سخته پس اگر مبتدی هستید فعلا از بافتش صرفنظر کنید چون ممکنه از کار دلسرد بشید. در حالی که تقصیر شما نیست عروسکش سخته! :)

* در قسمت ابتدای هر رج یک علامت بگذارید که ابتدای رج یا حلقه را گم نکنید.

دستور بافت:

یک حلقه طلایی بزنید 

در هر کدام دو پایه کوتاه بزنید

در دانه اول یک پایه در دانه دوم دو پایه بزنید. این کار را تا آخر حلقه تکرار کنید.

در هر دانه دو پایه کوتاه بزنید.

مجدد در هر پایه دو پایه کوتاه بزنید.

در دانه اول یک پایه کوتاه در پایه دوم دو پایه کوتاه بزنید. تا انتهای حلقه اینکار را تکرار کنید.

در  دو دانه اول یک پایه کوتاه در پایه سوم دو پایه کوتاه بزنید. تا انتهای حلقه اینکار را تکرار کنید.

در 4دانه اول یک پایه کوتاه در پایه نهم دو پایه کوتاه بزنید. *سه دانه بعد پایه کوتاه دانه چهارم دو پایه کوتاه از ستاره تا انتهای حلقه اینکار را تکرار کنید.4 دانه آخر را یک پایه کوتاه ببافید.

در 4دانه اول یک پایه کوتاه در پایه نهم دو پایه کوتاه بزنید. *سه دانه بعد پایه کوتاه دانه چهارم دو پایه کوتاه از ستاره تا انتهای حلقه اینکار را تکرار کنید.4 دانه آخر را یک پایه کوتاه ببافید.

در 4دانه اول یک پایه کوتاه در پایه نهم دو پایه کوتاه بزنید. *سه دانه بعد پایه کوتاه دانه چهارم دو پایه کوتاه از ستاره تا انتهای حلقه اینکار را تکرار کنید.4 دانه آخر را یک پایه کوتاه ببافید.

در 5 دانه اول یک پایه کوتاه, 3 دانه بعد یک نیم دوبل, 4 دانه بعد پایه بلند یا دوبل, از سمت چپ کار به همین تعداد دانه را بشمارید و دانه هایی را که در وسط می ماند تمام پایه بلند سه تایی بزنید. بافت را به شکل قبل ادامه دهید. یعنی 4 پایه بلند, 3 نیم دوبل, و 5 پایه کوتاه 

3 بار رج قبل را تکرار کنید.

رنگ نخ را عوض کنید و با مشکلی 5 بار رج قبل را تکرار کنید.

از این رج در تمام پایه ها یک پایه بلند بزنید. یکبار دیگر این رج را تکرار کنید.

رنگ نخ را به سفید عوض کنید و در تمام دانه ها یک پایه بلند بزنید. یک رج

در این رج هر 3 دانه که بافتید در بافت چهارم دو پایه بلند در یک پایه بزنید.

مجدد در هر رج یک پایه بلند بزنید. 5 رج این کار را تکرار کنید.

رنگ نخ را عوض کنید. با مشکلی هر 3 دانه که بافتید یک دانه نبافید.

هر 2 دانه که بافتید یک دانه نبافید.

یکی در میان نبافید. این کار را انقدر تکرار کنید. تا انتهای کار بسته شود. فراموش نکنید که قبل از بسته شدن کار داخل آن را پر کنید. 

چشم ها را با سوزن بدوزید.


گوش: 4 زنجیره بزنید. در هر دانه یک پایه کوتاه بزنید.

یکی درمیان پایه کوتاه بزنید. 

کور کنید.

با سوزن به بدن بدوزید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *