موتیف مربع

DSC08761

اگر بافت این موتیف رو یاد بگیرید اونوقت میتونید هرچیزی که خواستید باهاش ببافید از شال گردن و کت تا رو تختی و کوسن و هرچیزی که دوست داشتید

یک حلقه طلایی 7 تایی بزنید. (یا اینکه 7 تا زنجیره بزنید و سر و ته اون رو به هم متصل کنید تا گرد بشه). سه تا زنجیره بزنید. توی همون دونه , دوتا پایه بلند بزنید. دو زنجیره بزنید یک دانه جا بیندازید* در دانه بعد سه تا پایه بلند بزنید. دو زنجیره بزنید یک دانه جا بیندازید از قسمت ستاره به بعد را تکرار کنید تا انتهای دانه ها. آخرین دانه را با شلال یا بخیه به دانه اول متصل کنید .

الان بافت شما به این صورت هست

DSC08756 یعنی چهار تا گلبرگ و چهار تا فاصله زنجیره ای داره .

رج دوم: سه تا زنجیره بزنید. * دو  زنجیره بزنید. در فاصله زنجیره ای بعدی سه پایه بلند بزنید. دو زنجیره بزنید مجدد سه پایه بلند بزنید. قسمت بعد از ستاره را در دو فاصله زنجیره ای بعد تکرار کنید. برای آخرین فاصله ی زنجیره ای دو زنجیره بزنید. سه پایه بلند بزنید. دو زنجیره بزنید. دو پایه بلند بزنید. دانه اخر را با شلال یا بخیه به سومین زنجیره از زنجیره هایی که در ابتدای رج زده بودید متصل کنید.

اکنون یک مربع کوچک دارید که شامل هشت گلبرگ و هشت فاصله زنجیره ای است. چهار تا از این فاصله های زنجیره ای ضلع مربع و چهار تای دیگر گوشه های مربع هستند.

رج سوم: سه زنجیره بزنید(این سه زنجیره به جای یک پایه بلند استفاده می شود). در همان فاصله زنجیره ای که کنار زنجیره ای که اکنون زدید قرار دارد دو پایه بلند بزنید. *دو زنجیره بزنید. در فاصله زنجیره ای بعدی که گوشه مربع می شود سه پایه بلند, دو زنجیره و سه پایه بلند بزنید. دو زنجیره بزنید. سه پایه بلند بزنید. قسمت بعد از ستاره را دو بار تکرار کنید. سه پایه بلند بزنید. دو زنجیره بزنید. سه پایه بلند بزنید. دو زنجیره بزنید و آن را با شلال به اولین دانه رج متصل کنید.
رج چهارم: سه زنجیره بزنید. در تمام فاصله ها دو پایه بلند و در قسمت گوشه ها مانند دستور داخل پرانتز ببافید.(همانطور که در تصویر می بینید  سه سوراخ بعد از اخرین دانه ای که بافته اید جلوی روی شما قرار دارد که باید در آن ببافید. شما در اولی نبافید فقط در دومی و سومی هر کدام یک پایه بلند بزنید)ا

DSC08757

در گوشه های مربع (یعنی قسمت سوراخ بزرگی که با زنجیره ایجاد شده)  شش پایه بلند بزنید. انتهای کار را کور کنید.

DSC08755

 

پاپوش دخترانه پاپیون دار

DSC08790

این پاپوش رو به درخواست انیس جان گذاشتم که عکس اصلی اون عکس زیر هست.

2b890559551047f53a77fe767d922928سایز قلاب: 4

سایز نخ: ضخیم

سایز نهایی پاپوش: یازده سانت

کفی کفش:

چهارده زنجیره بزنید. البته این بستگی به سایز پاپوش و سایز نخ و قلاب شما دارد. (دوازده تا زنجیره می شود 6 سانت).

در دانه سوم از قلاب یک پایه نیم دوبل بزنید (آموزش بافت پایه نیم دوبل)

در چهار دانه بعد هم هرکدام یک پایه نیم دوبل بزنید.

در شش دانه بعد هر کدام یک پایه بلند بزنید.

در دانه آخر هفت تا پایه بلند بزنید.

طرف دیگر زنجیره ها را ببافید. در 6 دانه اول هر کدام یک پایه بلند و در 5 دانه بعد هرکدام یک پایه نیم دوبل بزنید.

در دانه آخر 5 تا پایه نیم دوبل بزنید.

دانه آخر را با شلال یا بخیه به سر زنجیره متصل کنید.

DSC08777

رج دوم:

سه زنجیره بزنید. در یازده دانه بعد هر کدام یک پایه بلند بزنید. اکنون رسیده اید به هفت دانه ای که در یک دانه بافته بودید. آن را به این صورت ببافید: در دانه اول یک پایه بلند, در دانه دوم دو پایه بلند, در دانه سوم دو پایه بلند, در دانه چهارم سه پایه بلند , در دانه پنجم دو پایه بلند, در پایه ششم دو پایه بلند و در پایه هفتم یک پایه بلند.

در یازده دانه بعد هر کدام یک پایه بلند بزنید. تا برسید به 5 دانه ای که در یک دانه بافته بودید. آنها را به این صورت ببافید. در دانه اول یک پایه بلند, در دانه دوم دو پایه بلند, در دانه سوم سه پایه بلند, در دانه چهارم دو پایه بلند, در دانه پنجم یک پایه بلند. دانه آخر را با شلال یا بخیه به سر زنجیره ها متصل کنید.

رج سوم: من این رج رو با رنگ سفید بافتم. شما اگر دوست ندارید که رنگ کفی کفش دیده بشه می تونید با صورتی ببافید. (اگر بافت را به همان روش قبل یعنی بر خلاف جهت عقربه های ساعت ببافیم بافتی که روی کفش قرار می گیرد پشت بافت ما است. برای همین بافت را از این رج به بعد در جهت عقربه های ساعت می بافیم. یعنی یک زنجیره بزنید. به همان طرفی که رج های قبل را می بافتید نبافید بلکه کفی را برگردانید و در جهت عکس ببافید. در تمامی دانه ها یک پایه کوتاه بزنید. دانه آخر را با شلال یا بخیه به زنجیره متصل کنید.

DSC08781

رج چهارم: دوزنجیره بزنید. در تمامی دانه ها یک پایه نیم دوبل بزنید. دانه آخر را با شلال یا بخیه به  سر زنجیره متصل کنید.

رج پنجم: دوزنجیره بزنید.در تمام دانه ها هر کدام یک پایه نیم دوبل بزنید تا به 6 دانه جلوی پاپوش برسید. دو تا دوتا آنها را باهم ببافید. یعنی دانه یک و دو را باهم ببافید, دانه سه و چهار را باهم و دانه پنج و شش را هم باهم ببافید(آموزش نحوه بافت دو دانه باهم ) باقی دانه ها را تا انتهای رج در هر کدام یک پایه نیم دوبل ببافید. دانه آخر را با شلال یا بخیه به  سر زنجیره متصل کنید.

رج ششم: دو زنجیره بزنید. در تمام دانه ها هر کدام یک پایه نیم دوبل بزنید تا به سه دانه جلوی پاپوش که در رج قبل آنها را دوتایی باهم بافته بودید برسید. هر سه آنها را باهم ببافید. باقی دانه ها را تا انتهای رج در هر کدام یک پایه نیم دوبل ببافید. دانه آخر را با شلال یا بخیه به  سر زنجیره متصل کند.

رج هفتم: یک زنجیره بزنید. در تمام دانه ها هرکدام یک پایه کوتاه بزنید . کور کنید.

DSC08783

بافت پاپیون:

پنج زنجیره بزنید. در دانه سوم از قلاب یک پایه نیم دوبل بزنید. در دو دانه بعد هم یک نیم دوبل بزنید.

رج دو: در هر کدام از دانه ها دو پایه نیم دوبل بزنید.

رج سه: در دانه اول و آخر دو پایه نیم دوبل بزنید اما در باقی دانه های وسط هرکدام یک نیم دوبل بزنیم.

رج چهار: در تمام دانه ها یک نیم دوبل بزنید.

رج پنج: دو دانه اول و دو دانه اخر را باهم ببافید. اما دانه های بین آن دو را در هر کدام یک نیم دوبل بزنید.

رج شش: دو تا دوتا دانه ها را باهم ببافید

رج هفت: در تمام دانه ها یک نیم دوبل بزنید. کور کنید.

هفت رج بالا را مجدد ببافید و آن را مانند پاپیون به هم متصل کنید. آن را به کفش بدوزید.

DSC08785

اضافه کردن نخ جدید/ تغییر رنگ در بافتنی

 20092012429

برای اضافه کردن نخ جدید وقتی که کلاف تمام شده و می خواهیم کلاف بعدی را اضافه کنیم اگر همرنگ هستند که می توانید هر دو نخ را باهم بگیرید و ببافید اما اگر همرنگ نیستند مثل زمانی که می خواهید رنگ بافت را تغییر بدهید مانند تصویر نخ جدید را در کنار دانه قرار دهید و آن را با دانه باهم ببافید. دانه بعد را که می خواهید ببافید نخ را روی دانه بیاورید که بین دانه ها بپیچد. اگر مبهم بود بفرمایید تا بیشتر توضیح بدم.

سوالی بود در خدمتم

20092012430

20092012431

آویز موبایل/ جاکلیدی گل رز

DSC08718DSC08719

آموزش بافت گل رز قلاب بافی به این قسمت مراجعه کنید

آموزش بافت برگ قلاب بافی در این قسمت

برگ را با سوزن به گل متصل کنید و سپس  نخ سبز را به انتهای گل و برگ متصل کرده و 8 زنجیره بزنید انتهای دانه را به دانه سوم ازقلاب متصل کنید تا یک حلقه ایجاد شود حلقه جا کلیدی را از آن رد کنید.ا

سوالی بود در خدمتم

DSC08714 DSC08715

کیف موبایل هیولا

 DSC08685  دستور بافتش ساده تر از اون چیزیه که حتی فکرشو بکنید

DSC08702

به اندازه عرض موبایلتان زنجیره بزنید مثلا ۱۵ تا. تعداد دانه ها درنهایت می شود 28 تا. چون همانطور که در تصویر زیر می بینید در دانه دوم بافت را شروع می کنیم.ا

DSC08703

 رج اول:در تمام دانه ها یک پایه کوتاه بزنید. برنگردید بلکه کار را از طرف دیگر زنجیره ها ادامه بدهید.

DSC08705

 از طرف دیگر زنجیره ها شروع به بافت کنید یعنی روی بافت پایه کوتاه نبافید بلکه طرف دیگر زنجیره ها را پایه کوتاه بزنید.

رج دوم تا جایی که بافتتان به وسط موبایل برسد: در تمام دانه ها یک پایه کوتاه بزنید.

وقتی که به وسط کار رسیدید نصف کار را ببافید چون 15 دانه را مثال زدیم در اینجا می شود 14دانه. 14زنجیره بزنید و 14 دانه بعد را نبافید. مجدد از دانه هشتم بافت را با همان پایه کوتاه ادامه بدهید. در رج بعد در هرکدام از زنجیره ها یک پایه کوتاه بزنید و بافت مانند قبل گرد بافته می شود. به انتهای بافت که رسیدید دانه آخر را کور کنید

DSC08686

برای قسمت موها: نخ رنگی را به بالای موبایل متصل کنید 10 زنجیره بزنید و چندین بار موبایل را بچرخانید تا زنجیره ها دور خودش چرخیده شود. انتهای کار را به موبایل متصل کنید.

سوالی بود در خدمتم

DSC08688

صندل پسرانه قلاب بافی

DSC08691کفی کفش

برای بافت این کفش ۱۴تا زنجیره بزنید.

قلاب را در زنجیره دوازدهم برده و یک بافت پایه بلند بزنید. ۴ بافت پایه بلند دیگر بزنید.

هفت بافت پایه بلند دوتایی بزنید.

در دانه آخر ۷ پایه بلند دوتایی بزنید. و بافت را به همان صورت که بافته اید برگردید یعنی ۷ تا پایه بلند دو تایی و ۵ پایه بلند.

بعد از بافت دانه پنجم در دانه بعد ۵ پایه بلند دوتایی بزنید.دانه آخر را با شلال یا بخیه یا کوک به زنجیره ها متصل کنید.
سه زنجیره بزنید. در تمام  دانه ها پایه بلند دوتایی ببافید تا به دانه ۱۳ یعنی اولین دانه از گروه ۷ تایی  برسید.

بافت را به این صورت ادامه دهید

{یک پایه بلند دوتایی- دو پایه بلند دوتایی در یک بافت- دو پایه بلند دوتایی در یک بافت- ۳ پایه بلند دوتایی در یک بافت- دو پایه بلند دوتایی در یک بافت-دو پایه بلند دوتایی در یک بافت-یک پایه بلند دوتایی.}

دانه ها را با بافت پایه بلند دوتایی ادامه دهید تا به دانه اول از گروه ۵ تایی برسید.

بافت را به این صورت ادامه دهید.

{یک پایه بلند دوتایی- دو پایه بلند دوتایی در یک بافت- ۳ پایه بلند دوتایی در یک بافت-دو پایه بلند دوتایی در یک بافت-یک پایه بلند دوتایی.}

یک زنجیره بزنید. یک ردیف پایه کوتاه بزنید.

 

یک ردیف شلال (کور کردن ) ببافید

 یه توضیحی بدم و اون اینکه ببینید سایز نخ چقدر در سایز کفش تغییر ایجاد میکنه. نخی که این صندل رو باهاش بافتم ضخیمه و کفش که توضیحش رو گذاشتم نازک. برای اون کفش ۱۴ تا زنجیره زدم اما برای این کفش هم 14 تا اما سایز این صندل دو برابر اونه

برای قسمت لبه ها جلوی کفش رو باز بگذارید از بغل کفش شروع کنید و یک ردیف کامل تا طرف مقابل آن پایه کوتاه بزنید. اکنون رج را برگردید. یک زنجیره بزنید. در تمام دانه ها یک پایه کوتاه بزنید.ا

بند کفش

 پنج سانت که بافتید در این رج از ابتدای رج 5 دانه ببافید اما دیگر ادامه ندهید بلکه برگردید. این 5 دانه را انقدر ببافید تا به قسمت پایین طرف دیگر کفش برسد. این بند کفش است. برای جا دگمه در این رج یک دانه ببافید. سه دانه زنجیره بزنید. سه دانه را نبافید و جا بیندازید دانه آخر را ببافید. در رج آخر در تمام دانه ها پایه کوتاه بزنید. کور کنید.

برای جفت دیگر کفش اگر با همان تعداد دانه هایی که بافته بودید بخواهید بند را شروع کنید بند کفش درست در همان طرف کفش می افتد. در حالی که در حالت معمول یک بند از چپ و یک بند از راست شروع می شود. برای اینکه درست بافته شود باید برای جفت دوم کفش نخ را در انتهای 5 سانت که لبه های کفش را بافتید کور کنید و از طرف دیگر آن را اضافه کنید.

در نهایت دور تا دور کار را با رنگ دلخواهتان یک رج شلال یا بخیه بزنید.

دکمه را هم متصل کنید.

سوالی بود در خدمتم.ا

DSC08690 DSC08689 DSC08693