بافت های درخواستی شما

دوستان عزیز

سلام و روز بخیر بعضی از دوستان تقاضای بافت یه سری از طرح ها رو دارند که روی سایت موجود نیست. با توجه به اینکه دیر به دیر به ایمیل سر میزنم یا گاهی اوقات ایمیل مورد نظر بین باقی ایمیل ها گم میشه . صفحه بافت های درخواستی شما  رو ایجاد کردم که طرح های مورد نظرتون رو اونجا بذارید تا جلوی چشم باشه که شرمنده تون نشم. (بالای صفحه توی قسمت منو لینک صفحه موجود هست) لطفا ادرس یا لینک عکس مورد نظرتون رو اینجا بذارید. انشاا… در اولین فرصت به ترتیب مطالب رو میذارم. به خاطر مشغله شاید یه کم طولانی بشه اما در نهایت اگر بلد باشم  میذارم. اگر هم بلد نباشم که بهتون میگم که خدایی نکرده منتظر نباشید. دوستانی که قبلا هم مطالبی گذاشتند و من فراموش کردم هم ممنون میشم اگر مجددا عکس رو به همین صفحه بفرستید.ا با ارزوی موفقیت

 

طرح های قلاب بافی- چند مدل صدفی

مدل صدفی شماره یک

shellPattern1Lg

صدف : {(یک پایه بلند, یک زنجیره) سه بار, یک پایه بلند}ا

به تعداد مضربی از 5 به علاوه چهار زنجیره بزنید. مثلا 3 ضربدر 5 میشه 15 به علاوه چهار 19

رج یک: یک پایه بلند در چهارمین زنجیره از قلاب بزنید* چهار زنجیره جا بیندازید. یک صدف در دانه بعدی بزنید از قسمت ستاره به بعد را تا انتها تکرار کنید. انتهای کار به این صورت تمام میشود چهار زنجیره جا بیندازید. 2 پایه بلند در آخرین زنجیره بزنید

رج دوم: سه زنجره بزنید(به عنوان یک پایه بلند) اولین پایه بلند را جا بیندازید. در دانه بعدی یک پایه بلند بزنید. * یک صدف در مرکز صدف رج قبل بزنید (یعنی یک زنجیره داخل صدف) از قسمت ستاره را تا انتها تکرار کنید. انتهای کار با دو پایه بلند در بالای زنجیره تمام می شود.

رج دو را تکرار کنید

(4)

ادامه‌ی خواندن

طرح های قلاب بافی- مدل راه راه اریب

diagonalStripesLg یا اولA یا دوم و B دو رنگ

تعداد زنجیره ها مضربی از هشت به علاوه دو, یعنی مثلا هشت ضربدر سه میشود 24 تا به علاوه 2 میشود 26 تا

رج اول: با رنگ اول یک پایه بلند در چهارمین زنجیره از قلاب بزنید. در دو زنجیره بعد هم هر کدام یک پایه بلند بزنید. * با رنگ دوم  در هر کدام از چهار دانه ی بعد یک پایه بلند بزنید. با رنگ اول در چهار دانه ی بعد هر کدام یک زنجیره بزنید. از ستاره به بعد تکرار کنید. با رنگ دوم تمام میشه. یک پایه بلند در هر کدام از چهار دانه اخر بزنید.

رج دوم: با رنگ اول سه زنجیره بزنید( به عنوان یک پایه بلند). دانه اول را جا بیندازید. با رنگ دوم در هر کدام از چهار دانه ی بعد یک پایه بلند بزنید. با رنگ اول در چهار دانه بعد پایه بلند بزنید. از قسمت ستاره به بعد را تکرار کنید. با رنگ اول تمام میشود که  در دو دانه اخر پایه بلند بزنید. یک پایه بلند در بالای زنجیره سوم بزنید.

رج سوم: با رنگ اول سه زنجیره بزنید دانه اول را جا بیندازید. یک پایه بلند در دانه بعد بزنید. *با رنگ دوم در چهار دانه بعد پایه بلند بزنید. با رنگ اول در چهار دانه دوم پایه بلند بزنید. از قسمت ستاره به بعد را تکرار کنید. با رنگ اول تمام میشود. یک پایه بلند در اخرین دانه و یک پایه بلند در سومین زنجیره بزنید.

رج چهارم: با رنگ اول سه زنجیره بزنید.  در دو دانه ی بعد پایه بلند بزنید.* با رنگ دوم در چهار دانه بعد پایه بلند بزنید. با رنگ اول در چهار دانه بعد پایه بلند بزنید. اخرین تکرار با رنگ اول هست یک پایه بلند در سومین زنجیره بزنید.

رج پنجم: با رنگ دوم سه زنجیره بزنید. دانه اول را جا بیندازید. در سه دانه بعد پایه بلند بزنید. * با رنگ اول در چهار دانه بعدی پایه بلند بزنید. با رنگ دوم در چهار دانه بعد پایه بلند بزنید. از قسمت ستاره به بعد را تکرار کنید. با رنگ اول تمام میشود. در سه دانه اخر پایه بلند بزنید. یک پایه بلند در بالای زنجیره ها بزنید.
رج ششم: با رنگ دوم سه زنجیره بزنید. دانه اول را جا بیندازید با رنگ اول در چهار دانه بعد پایه بلند بزنید. با رنگ دوم در چهار دانه بعد پایه بلند بزنید. از قسمت ستاره به بعد را تکرار کنید. با رنگ دوم تمام میشود. در دو دانه اخر پایه بلند بزنید. یک پایه بلند در بالای زنجیره ها (زنجیره سوم) بزنید

رج هفتم: با رنگ دوم سه زنجیره بزنید. دانه اول را جا بیندازید. یک پایه بلند در دانه بعدی بزنید. * با رنگ اول در چهار دانه بعدی یک پایه بلند بزنید. با رنگ دوم در چهار دانه بعدی پایه بلند بزنید. از قسمت ستاره به بعد را تا انتها تکرار کنید. با رنگ دوم تمام می شود. یک پایه بلند در اخرین دانه بزنید. یک پایه بلند در بالای زنجیره ها بزنید.ا
رج هشتم: با رنگ دوم سه زنجیره بزنید. اولین دانه را جا بیندازید. در دو دانه بعد پایه بلند بزنید.* با رنگ اول در چهار دانه بعد پایه بلند بزنید با رنگ دوم در چهار دانه بعد پایه بلند بزنید. قسمت بعد از ستاره را تا انتها تکرار کنید. با رنگ دوم تمام میشود یک پایه بلند بالای زنجیره ها بزنید.

رج نهم: با رنگ اول سه زنجیره بزنید. دانه اول را جا بیندازید. در سه دانه بعد پایه بلند بزنید. * با رنگ اول در چهار دانه بعد پایه بلند بزنید با رنگ دوم در چهار دانه بعد پایه بلند بزنید. قسمت بعد از ستاره را تا انتها تکرار کنید. با رنگ دوم تمام میشود. در سه دانه اخر پایه بلند بزنید. یک پایه بلند بالای زنجیره ها بزنید.

رج 2 تا 9 را تکرار کنید

 tm82mech

طرح های قلاب بافی- مدل پیچ

crochetCableLg

زنجیره بزنید. تعداد زنجیره ها مضربی از 4 به علاوه 3 می باشد. یعنی مثلا 4 ضربدر 2 میشه 8 به علاوه 3 میشه یازده تا

رج یک: یک پایه کوتاه در دومین زنجیره از قلاب بزنید. در باقی دانه ها هم همینطور

رج دوم: سه زنجیره بزنید( به عنوان یک پایه بلند) * یک دانه جا بیندازید یعنی نبافید, در هرکدام از سه دانه ی بعد یک پایه بلند بزنید. نخ را دور میل بیندازید در همان حالت که بافت و میل رو به شما هستند میل را وارد همان دانه ای بکنید که جا انداخته بودید یعنی قبل از سه پایه بلند.

IMG_20140601_112248576_20140601113726422

سر قلاب که از طرف دیگر کار خارج شد نخ را دور ان بیندازید و از دانه خارج کنید. انقدر نخ را بکشید تا حلقه ای که داخل قلاب هست همسطح پایه بلند ها بشود.ا

IMG_20140601_112409220_20140601113913140

حالا مدل پایه بلند ببافید یعنی نخ را از دو دانه اول و سپس دو دانه ی دوم بیرون بکشید. از * تا انتهای کار را تکرار کنید. در دانه ی اخر یک پایه بلند بزنید

رج سوم: یک زنجیره بزنید. در تمام دانه ها یک پایه کوتاه بزنید
رج 2 و سه را تکرار کنید

co4xtus5

طرح های قلاب بافی- مدل شطرنجی

Checkerboard

تعداد دانه ها مضربی از 6 به علاوه 5 می باشد. مثلا 2ضربدر 3 میشود 6 به علاوه 5 میشود 11 دانه.

رج یک: یک پایه کوتاه در دومین زنجیره از قلاب بزنید.در تمام دانه های بعد نیز یک پایه کوتاه بزنید

رج دوم: سه زنجیره بزنید (به عنوان اولین پایه بلند) اولین پایه بلند را جا بیندازید یعنی نبافید, یک پایه بلند در هر کدام از سه دانه بعد بزنید. * دو زنجیره بزنید. دو دانه را نبافید  در هر کدام از چهار پایه بلند بعدی یک پایه بلند بزنید.از قسمت ستاره به بعد را تا انتها تکرار کنید

رج سه: 5 زنجیره بزنید (به عنوان یک پایه بلند و دو زنجیره), اولین دانه را نبافید* دو دانه ی بعد را نبافید, یک پایه بلند در دانه بعد بزنید. دو پایه بلند در فاصله زنجیره ای بزنید. یک پایه بلند در دانه ی بعدی بزنید. دو زنجیره بزنید. از قسمت ستاره به بعد را تکرار کنید. انتهای کار شما به این صورت است. دو دانه جا بیندازید یک پایه بلند در بالای سومین زنجیره بزنید

رج چهارم: سه زنجیره بزنید,* دو پایه بلند در فاصله ی زنجیره ای بزنید. یک پایه بلند در دانه ی بعدی بزنید. دو زنجیره بزنید. دو دانه را جا بیندازید. یک پایه بلند در دانه ی بعدی بزنید. قسمت ستاره به بعد را تکرار کنید. انتهای کار به این صورت است دو پایه بلند در آخرین فاصله ی زنجیره ای بزنید. یک پایه بلند در سومین زنجیره از 5 زنجیره بزنید.

رج پنج: رج سه را تکرار کنید

رج شش: رج 4 را تکرار کنید

رج هفت: یک زنجیره بزنید. یک پایه کوتاه در همه دانه ها و دو پایه کوتاه در فاصله های زنجیره ای بزنید.انتهای کار به این صورت است که یک پایه کوتاه در سومین زنجیره بزنید

رج هشت: یک زنجیره بزنید. در تمام دانه های این رج یک پایه کوتاه بزنید

رج 2 تا 8 را تکرار کنید

g42itm85