9arcadeEdge

لبه های قلاب بافی Arcade Edge

بافت این کار خیلی ساده ست. میتونید برای لبه های کار هاتون استفاده کنید. فرقی نمیکنه روی بافت قلاب بافی باشه یا بافتنی یا حتی پارچه

9arcadeEdge

به اندازه که میخواین زنجیره بزنید اما زنجیره هاتون مضربی از 6 به علاوه 3 باشه. یعنی مثلا 2 ضربدر 6 میشه 12 به علاوه 3 میشه 15.
3ضربدر 6 میشه 18 و به علاوه 3 میشه 21.
رج 1: یک زنجیره بزنید. یک پایه کوتاه در تمام دانه های بعد بزنید
رج 2: یک زنجیره بزنید. دو پایه کوتاه بزنید. * سه زنجیره بزنید. 3 دانه را جا بیندازید. از قسمت ستاره به بعد را تا انتها تکرار کنید. یعنی هی سه زنجیره بزنید سه دانه جا بیندازید.
رج سوم: یک زنجیره بزنید. یک پایه کوتاه بزنید.* 5 پایه بلند در فاصله ی سه زنجیره ای رج قبل بزنید (یعنی اون سه زنجیره هایی که میزدید و سه تا جا مینداختید. الان انگار یه سوراخ شده. در آن سوراخ ها) یک دانه جا بیندازید. یک پایه کوتاه بزنید. از قسمت ستاره به بعد را تکرار کنید.
کور کنید